Czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna?

Pierwsza pomoc oznacza zbiór czynności wykonywanych w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu, przed przybyciem służb ratowniczych. Mogą jej udzielić osoby niewykwalifikowane, oczywiście, w pewnym zakresie.

Czy każdy ma obowiązek jej udzielenia?

Tak, pierwsza pomoc przedmedyczna jest obowiązkiem, według artykułu 162 Kodeksu Karnego – kto nie udzieli pomocy człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego warto zapisać się na kurs pierwszej pomocy Łódź, by widzieć jak jej udzielić.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

  • Upewnij się, że jesteś w stanie pomóc osobie poszkodowanej, nie narażając przy tym swojego zdrowia oraz osób w twoim najbliższym otoczeniu. Jeśli sytuacja będzie zagrażała bezpośrednio twojemu życiu, masz prawo nie udzielenia pierwszej pomocy, a jedynie wezwać odpowiednie służby.
  • Gdy już dotrzesz na miejsce wypadku, pierwszym krokiem jest prawidłowa ocena sytuacji. Spróbuj nawiązać kontakt z poszkodowanym, zadając mu pytania, jeśli jest nieprzytomny, sprawdź czy oddycha, odchylając jego głowę lekko do tyłu, przyłóż policzek do jego oraz patrz na klatkę piersiową. Pamiętaj, że nie możesz ocenić funkcji życiowych przez sprawdzenie pulsu, dotykając nadgarstek, jeżeli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
  • Jeśli poszkodowany nie odpowiada, zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub karetki pogotowania 999 i powiedz wszystkie najważniejsze informacje – gdzie się znajdujesz oraz jaki jest stan poszkodowanego. Wykonuj wszelkie polecenia operatora numeru alarmowego, staraj się nie działać samodzielnie pod wpływem emocji, warto również szukać pomocy wśród osób postronnych. Ambulans może nie przyjechać odpowiednio szybko ze względu na korki, a w sytuacji stresowej czas dłuży się jeszcze bardziej, dlatego ważne jest, aby znaleźć dodatkową parę rąk do pomocy.

Techniki udzielania pierwszej pomocy

  • RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa polega na uciskaniu klatki piersiowej przy wyprostowanych łokciach w tempie 120 uderzeń na minutę. Należy uciskać klatkę piersiową w seriach po 30 z dwoma oddechami ratowniczymi pomiędzy, a przy reanimacji dziecka po 15 uciśnięć. Tę technikę stosuje się w wypadku, gdy poszkodowany nie oddycha. Czynność należy kontynuować do przyjazdu karetki.
  • Chwyt Heimlicha stosuje się w wypadku zadławienia. Należy objąć osobę dławiącą się od tyłu i wywrzeć nacisk na jej przeponę, w celu wypchnięcia obiektu z tchawicy.
  • Opaska uciskowa jest niezbędna, w wypadku krwotoku u poszkodowanego. Należy ją założyć nad miejscem zranienia, aby powstrzymać dopływ krwii. Co ważne, można ją zrobić w prowizorycznych warunkach z szalika, chusty, paska albo kawałka materiału z odzienia. Nie należy zapominać o założeniu rękawiczek lateksowych, aby nie narazić poszkodowanego na infekcję.