Profesjonalne oczyszczacze powietrza – zastosowanie w biznesie

Profesjonalne oczyszczacze powietrza przeznaczone są do pomieszczeń o dużej kubaturze, powierzchni równych i większych od 100 m², nadając się do biur, hoteli, spa i innych miejsc. Występujące w powietrzu w miejscach pracy zanieczyszczenia mogą mieć różne pochodzenie: zanieczyszczenia naturalne, organiczne- pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, wirusy oraz nieorganiczne, zanieczyszczenia w pomieszczeniach wykorzystania zbiorowego- generowane przez środki czyszczące, detergenty, palenie papierosów, emisję nanocząsteczek przez drukarki i urządzenia biurowe, systemy ogrzewania.

Urządzenia przeznaczone do pomieszczeń wielkopowierzchniowych powinny być wyposażone w filtry wielorakiego działania: elektrostatyczne, jonowe- wykorzystujące technologię jonizacji powietrza, zasadę wytrącania elektrostatycznego; termodynamiczne redukujące zanieczyszczenia poprzez spalanie szkodliwych mikroorganizmów-grzyby, roztocza, wirusy,   o skuteczności 99%; wodny; węglowe o mocno rozbudowanej strukturze, złożonej z małych chłonnych porów i zdolności do adsorpcji związków organicznych; filtry HEPA, redukujące grzyby, bakterie, szkodliwe cząsteczki smogu PM 2.5. Wyróżnia się klasy filtrów HEPA, EPA, ULPA, różniące się skutecznością usuwania zanieczyszczeń o różnej wielkości.

Oferta handlowa w tym segmencie oferuje zróżnicowane urządzenia  pozwalające na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości od 100 do 180 m2, w których skład wchodzą współpracujące ze sobą: wysokowydajny filtr 360°, z filtrem cząstek stałych HEPA wysokiej skuteczności, oczyszczające do 99,97% zanieczyszczeń z powietrza-pyłów zawieszonych PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1, pyłków i alergenów wziewnych, patogenów, bakterii, zarodników pleśni, dymów, spalin, oparów chemicznych. Mogą pracować w trybach automatycznym i turbo, korzystając z inteligentnych czujników pyłu, gazu i zapachu, w trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. W trybie turbo powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Przemysłowe oczyszczacze powietrza doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o dużej powierzchni, takich jak kawiarnie, restauracje, puby, magazyny, firmy.

Profesjonalne oczyszczacze powietrza powinny mieć większą wydajność, możliwość pracy w trybie ciągłym oraz specjalne filtry o większej żywotności. Urządzenia dedykowane biznesowi o zastosowaniu przemysłowym powinny spełniać wymogi dostosowane do warunków szczególnych, właściwych rodzajowi produkcji i gabarytom  lokalu np. zalecanemu przepływowi powietrza 200÷350 m3/h, laboratoriów, usuwania mgły olejowej, odpadów szlifowania, spawania punktowego, wentylacji stanowiskowej z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów i gazów,  zastosowaniom budowlanym, zachowania warunków stałej sterylności w przemyśle farmaceutycznym, informatycznym.